BVM Taxateurs gaan zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe BVM Taxateurs en het NWWI omgaan met uw gegevens.


Welke gegevens worden door BVM Taxateurs vastgelegd? 
De volgende gegevens worden door BVM Taxateurs vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan een BVM Taxateurs een woning te taxeren.


Bij taxatie van uw woning
Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• de reden van taxatie
• de omschrijving en kenmerken van de woning (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
• foto’s en video’s van de woning
• de reden van een eventuele intrekking van de opdracht
• de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
  
Waar gebruiken wij deze gegevens voor?
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om o.a.:
• taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:
• het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
• het toezenden van informatie over onze producten en diensten; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.
 
Wat zijn de doelen van de verwerkingen van gegevens over referentieobjecten: 
• Opname in taxatierapporten om het object goed te kunnen taxeren. De marktwaarde(n) van het getaxeerde object wordt onderbouwd d.m.v. tenminste 3 unieke referentieobjecten. Dit zijn (zo veel mogelijk) vergelijkbare woningen als het getaxeerde object. Deze referentieobjecten vormen een integraal onderdeel van het taxatierapport. 
• Voldoen aan de toepasselijke regelgeving. In de door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs uitgegeven taxatierapportmodellen is de vergelijkingsmethode een standaard onderdeel en referentieobjecten vormen hierin een vast onderdeel. 
• Voor te valideren taxatierapporten geldt ook het door NRVT opgestelde addendum voor validatie-instituten waarin deze de door de taxateur gebruikte referentieobjecten controleren als onderbouwing van de marktwaarde(n). 
• Delen in de NWWI Taxateurs Community. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is validatie-instituut voor taxatierapporten en heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het NWWI heeft de Taxateurs Community gelanceerd waarin taxatiebedrijven de door hen verzamelde referentieobjecten kunnen delen met andere taxatiebedrijven die bij de Taxateurs Community zijn aangesloten. Op die manier beschikken taxateurs over een ruimere keuze van best mogelijke referentieobjecten en wordt het validatieproces versneld en verbeterd. Uiteindelijk met als bovenliggend doel om te zorgen voor realistische taxaties van de marktwaarde(n) van woningen. Het NWWI is bereikbaar via www.nwwi.nl. 


Welke gegevens worden verwerkt:
• De kenmerken van het referentieobject: een foto van het vooraanzicht van het object, adresgegevens (huisadres, postcode, plaats), woningtype, verkoopprijs, verkoopdatum, binnen hoeveel dagen het object is verkocht, bouwjaar, bruto inhoud, gebruiksoppervlakte wonen, perceeloppervlakte, energielabel en gegevens over bij- /op- of aanbouwen; 
Aan wie worden deze gegevens verstrekt (ontvangers): 
• Opdrachtgever(s): consumenten of organisaties die belang hebben bij de uitkomst van de taxatie doordat zij bijv. het getaxeerde object willen kopen of deze willen verbouwen; 
• Geldverstrekker(s) zoals banken en verzekeraars; 
• Woningcorporaties: organisaties die voorafgaand aan de verkoop van een corporatiewoning een taxatierapport opstellen om de verkoopprijs vast te kunnen stellen; 
• Als het taxatiebedrijf deelnemer is bij de NWWI Taxateurs Community: Aan andere bij de NWWI Taxateurs Community deelnemende taxatiebedrijven voor opname in hun taxatierapporten. 


Wat is de bewaartermijn van deze gegevens: 
• De data van referentieobjecten worden 20 jaar bewaard. 
• Zijn referentieobjecten opgenomen in een taxatierapport dan geldt hiervoor de bewaartermijn van het betreffende taxatierapport. 
Wat is de verwerkingsgrond van deze gegevens: 
• Gerechtvaardigd belang van het taxatiebedrijf (AVG artikel 6, lid 1, punt f: ‘De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.’) 
• Gerechtvaardigd belang van het NWWI (AVG artikel 6, lid 1, punt f) 

Ten aanzien van de verwerking van referentieobjecten door het taxatiebedrijf 
Het doel van het toevoegen van referentieobjecten is om het getaxeerde object goed te kunnen taxeren. Dit is het gerechtvaardigd belang van zowel het taxatiebedrijf als diens opdrachtgever. Het is voor de taxateur noodzakelijk om de waarderingen te onderbouwen met referentieobjecten. Dit blijkt uit de door de taxateurs gebruikte modelrapporten en het voor te valideren rapporten opgestelde addendum voor validatie-instituten. Deze noodzaak blijkt ook uit de huidige praktijk waarin meer dan 99% van de woningtaxaties door taxateurs wordt onderbouwd met referentieobjecten. Ook is er een breder maatschappelijk doel dat wordt gediend: goed vergelijkingsmateriaal levert realistische taxaties op van de marktwaarde(n) van woningen. Het gerechtvaardigd belang is zorgvuldig afgewogen tegen het belang van u als betrokkene (gegevens over een woning zeggen iets over uzelf). De hiervoor genoemde kwaliteitsfunctie weegt hier zwaarder dan het belang van de betrokkenen (zijnde de eigenaren van de referentieobjecten). Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze gegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen. 


Ten aanzien van het delen van referentieobjecten in de Taxateurs Community 
Ons taxatiebedrijf is deelnemer bij de NWWI Taxateurs Community. Voor deze verwerking geldt een aanvulling op de onderbouwing van het gerechtvaardigd belang: De referentieobjecten worden in de Taxateurs Community verzameld en verwerkt om op de volgende manier: Alle referentieobjecten van deelnemende taxatiebedrijven worden samengebracht. Door de ruimere keuze kan men de best mogelijke referentieobjecten verkrijgen om te zorgen voor realistische taxaties van de marktwaarde(n) van de getaxeerde objecten. Ook wordt het validatieproces bij te valideren taxatierapporten verbeterd en versneld. Het doel van het delen van deze referentieobjecten ligt ook in het verlengde van het oorspronkelijke verzameldoel. De grondslag voor deze verwerking is dan ook: het gerechtvaardigd belang van de taxateurs, de opdrachtgevers, het NWWI en het bredere maatschappelijke belang. Ook hier is na zorgvuldige afweging geconcludeerd dat deze belangen prevaleren boven dat van u als betrokkene. Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze persoonsgegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen. Het gebruiken van de referentieobjecten binnen de NWWI Taxateurs Community strookt daarom nog steeds met het gerechtvaardigd belang. 


Waarborgen 
Uw gegevens worden zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften verwerkt. Er zijn voldoende waarborgen getroffen zodat uw gegevens veilig en rechtmatig verwerkt worden. Er is veel aandacht besteed aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Er zijn afspraken gemaakt tussen het NWWI en ons taxatiebedrijf dat de referentieobjecten uit de NWWI Taxateurs Community ook echt alleen voor dat doel gebruikt kunnen worden. 


Uw rechten 
Als betrokkene heeft u het recht om ons taxatiebedrijf en/of het NWWI te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Cookie-beleid

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op uw apparaat wordt opgeslagen (bijvoorbeeld op uw computer of telefoon). Ze stellen websites in staat om gebruikersinformatie zoals voorkeuren en instellingen op te slaan. In principe stellen cookies websites in staat om gebruikers en hun voorkeursinstellingen voor die bepaalde website te onthouden, zodat de website dienovereenkomstig kan reageren en zodat meer inzicht kan worden verkregen in de regelmatige bezoekers van de website.

Hoe gebruikt BVM Taxateurs cookies?
De informatie die de cookies leveren, kan ons helpen om het profiel van onze bezoekers te analyseren en geeft ons de kans u een betere gebruikerservaring te bieden. Bepaalde delen van de website van BVM Taxateurs gebruiken cookies om specifieke redenen (bijvoorbeeld voor de juiste werking van een functie voor de weergave van afbeeldingen op uw apparaat).

Cookies voor sitevoorkeuren
Cookies voor sitevoorkeuren zijn functionele cookies die voorkeuren onthouden die de gebruiker voor bepaalde functies op de website van bvmtaxateurs.nl heeft ingesteld. Dat houdt in dat u ze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te stellen, bijvoorbeeld een formulier dat u eerder ingevuld heeft.

Anonieme analytische cookies
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen de website bvmtaxateurs.nl te bekijken en de functies op de websites te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden er anonieme cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytics cookies.

Welke partij plaatst het cookie?

Namen van het cookie

Omschrijving

Hoe lang blijft het cookie bewaard?

BVM Taxateurs


Sessiecookie om uw browser te herkennen, de juiste resolutie te bieden, terug te kunnen in uw browser, bewaren zoekwoorden.

Verwijderd aan het einde van de sessie. 

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, __utmx, __utmxx

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd

Maximaal 2 jaar


Cookies van derden

Het kan zijn dat er tijdens uw bezoek aan de website van BVM Taxateurs een aantal cookies actief zijn die niets met BVM Taxateurs of zijn leveranciers te maken hebben. Als u een pagina bezoekt met ingebedde inhoud van YouTube of Flickr, dan kan het zijn dat u cookies van deze websites aangeboden krijgt. BVM Taxateurs heeft geen controle over deze cookies. Voor meer informatie over deze cookies dient u de relevante websites van deze derden te controleren.

Cookies verwijderen
BVM Taxateurs gebruikt nooit cookies om informatie over u te verzamelen waarmee u persoonlijk herkenbaar bent. Als u de cookies die door de website van BVM Taxateurs of eventuele andere websites zijn ingesteld, echter wilt beperken of blokkeren, dan kunt u dit via uw browserinstellingen doen. De Help-functie in uw browser kan u vertellen hoe u dit moet doen, of u kunt een van de volgende links gebruiken:

Cookie-instellingen in Internet Explorer

Cookie-instellingen in Firefox

Cookie-instellingen in Chrome

Cookie-instellingen in Safari mobile op iOS

Het beperken van cookies kan de functionaliteit van de website van BVM Taxateurs beïnvloeden.

Nuttige links
Voor meer informatie over cookies kunt u tevens de volgende link volgen:

All About Cookies

Voor verdere juridische informatie over privacy kunt u de volgende links volgen:

EU Legislation on Cookies

The Information Commissioner's Office

BVM Taxateurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

Dit cookie statement is op 16-04-2019 gepubliceerd. 
We werken continu aan het aanvullen en verbeteren hiervan. We raden daarom aan om dit statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn